Disclaimer

Disclaimer www.scheepszaken.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.scheepszaken.nl, zoals deze is opgesteld door Scheepsmakelaardij Scheepszaken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de beschikbare informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid  

Voor de prijzen van schepen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van informatie en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij kunnen ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Scheepsmakelaardij Scheepszaken te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Scheepsmakelaardij Scheepszaken is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zou kunnen ontstaan of welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie. 

Scheepsmakelaardij Scheepszaken streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Nederlandse taal:

Deze website is met de meest mogelijke zorgvuldigheid gebouwd en vanuit het Nederlands vertaald naar andere talen. In geval van mogelijk verschillen in teksten, prevaleren de teksten in de Nederlandse taal.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.scheepszaken.nl op deze pagina.